Univerzitet u Pečuju, Mađarska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Pečuju
 • Erasmus kod: HU PECS01
 • Država: Mađarska

Period boravka: zimski semestar 2021/2022

Ko se može prijaviti:

 • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA

Obavezno pročitati uslove koje treba da ispunjavaju kandidati sa UNSA.

Ponuđene studijske oblasti:

 • strani jezici
 • književnost i lingvistika
 • ekonomija
 • menadžment i administracija
 • geografija
 • političke nauke
 • arhitektura i urbano planiranje

Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: Czeh Gabor, czeh.gabor@pte.hu

Ukupan broj stipendija koje su dostupne je tri (3).

Način prijave: prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu tako da tražene dokumente (ispod) dostavljate putem emaila na naš email erasmus@unsa.ba do naznačenog roka (ispod). Dostavljanje poštom nije potrebno.

Potrebni dokumenti su navedeni ispod, a formulare za popunjavanje preuzimate na linku: https://international.unsa.ba/potrebni-dokumenti/

DokumentiStudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjuxx
Ugovor o mobilnosti – teachingxx
Ugovor o mobilnosti – trainingxx
Prepis ocjenaxx
CV biografija
Pozivno pismoxx
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 18. februara 2021. godine
 • Rok za prijavu: 06. maj 2021. godine

OBAVEZNO PROČITATI:

OPŠTI USLOVI I INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU KONKURSA KOJEG RASPISUJE SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA U SARAJEVU