Univerzitet u Pečuju, Mađarska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Pečuju
 • Erasmus kod: HU PECS01
 • Država: Mađarska
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti: studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: strani jezici, književnost i lingvistika, ekonomija, menadžment i administracija, geografija, političke nauke, arhitektura i urbano planiranje
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: Czeh Gabor, czeh.gabor@pte.hu
 • Ukupan broj stipendija: 3
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 18. februara 2021. godine
 • Rok za prijavu: 06. maj 2021. godine (produženo do 15. maja)

Pročitajte: