Univerzitet u Santiagu de Compostela, Španija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Santiagu de Compostela
 • Erasmus kod: E SANTIAG01
 • Država: Španija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti: studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: definisane ugovorom – humanističke nauke, građevina, poljoprivreda, šumarstvo, jezici, ekonomija, biznis i administracija,
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: erasmus.ka107@usc.es
 • Ukupan broj stipendija:
  • za BA i MA studente: 3
  • za PhD studente: 2 (razmjena za PhD je u trajanju od 3 mjeseca)
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 19. februara 2021. godine
 • Rok za prijavu: 28. april 2021. godine (produženo do 15. maja 2021.)

Pročitajte: