Windesheim Univerzitet primjenjenih nauka, Nizozemska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Windesheim Univerzitet primjenjenih nauka
 • Erasmus kod: NL ZWOLLE05
 • Država: Nizozemska
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti: studenti bachelor studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: Global Project and Change Management, međunarodni biznis
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: internationaloffice@windesheim.nl
 • Ukupan broj stipendija: 8
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 11. maj 2021. godine

Pročitajte: