Politehnički institut u Leiriji, Portugal

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Polutehnički institut u Leiriji
 • Erasmus kod: P LEIRIA01
 • Država: Portugal
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: su one koje su dostupne na ovom univerzitetu, odnosno koje možete naći na odgovarajućem jeziku da pratite: inžinjering, informatika, mediji
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: ana.boaventura@ipleiria.pt
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2 BA i 3 MA
  • nastavno osoblje (teaching): 3
  • nenastavno osoblje (training): 2
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjuxx
Ugovor o mobilnosti – teachingxx
Ugovor o mobilnosti – trainingxx
Prepis ocjenaxx
Dokaz o poznavanju stranog jezikaxx
CV biografija
Pozivno pismoxx
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 20. maj 2021. godine

Pročitajte:

Alexandru Ioan Univerzitet u Jašiju, Rumunija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Jašiju
 • Erasmus kod: RO IASI02
 • Država: Rumunija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti: studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: https://www.uaic.ro/en/
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: erasmus@uaic.ro
 • Ukupan broj stipendija: 2
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 08. juni 2021. godine

Pročitajte:

Politehnički institut u Beji, Portugal

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Politehnički institut u Beji
 • Erasmus kod: P BEJA01
 • Država: Portugal
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje su dostupne na odgovarajućem jeziku na našem studente: prehrambena tehnologija, poljoprivreda, tehnologije zaštite okoline
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: gri@ipbeja.pt
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2
  • nastavno osoblje (teaching): 2
  • nenastavno osoblje (training): 2
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjuxx
Ugovor o mobilnosti – teachingxx
Ugovor o mobilnosti – trainingxx
Prepis ocjenaxx
Dokaz o poznavanju stranog jezikaxx
CV biografija
Pozivno pismoxx
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 08. juni 2021. godine

Pročitajte:

Windesheim Univerzitet primjenjenih nauka, Nizozemska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Windesheim Univerzitet primjenjenih nauka
 • Erasmus kod: NL ZWOLLE05
 • Država: Nizozemska
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti: studenti bachelor studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: Global Project and Change Management, međunarodni biznis
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: internationaloffice@windesheim.nl
 • Ukupan broj stipendija: 8
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 11. maj 2021. godine

Pročitajte:

Univerzitet u Trentu, Italija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Trentu
 • Erasmus kod: I TRENTO01
 • Država: Italija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje su dostupne na ovom univerzitetu, odnosno koje možete naći na odgovarajućem jeziku da pratite.
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: international@unitn.it
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2 BA, 2 MA i 2 PhD
  • nastavno osoblje (teaching): 1+
  • nenastavno osoblje (training): 1+
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjuxx
Ugovor o mobilnosti – teachingxx
Ugovor o mobilnosti – trainingxx
Prepis ocjenaxx
Dokaz o poznavanju stranog jezikaxx
CV biografija
Pozivno pismoxx
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 11. maj 2021. godine

Pročitajte:

Univerzitet u Jaenu, Španija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Jaenu
 • Erasmus kod: E JAEN 01
 • Država: Španija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor i master studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje su dostupne na ovom univerzitetu, odnosno koje možete naći na odgovarajućem jeziku da pratite: informatičko-komunikacijske tehnologije, inžinjering, biznis i administracija, jezici
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: mrsantam@ujaen.es
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 3 BA i 2 MA
  • nastavno osoblje (teaching): 3
  • nenastavno osoblje (training): 3
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjuxx
Ugovor o mobilnosti – teachingxx
Ugovor o mobilnosti – trainingxx
Prepis ocjenaxx
Dokaz o poznavanju stranog jezikaxx
CV biografija
Pozivno pismoxx
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 15. juna 2021. godine

Pročitajte:

Univerzitet u Almeriji, Španija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Almeriji
 • Erasmus kod: E ALMERIA01
 • Država: Španija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti: studenti bachelor i PhD studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: ekonomija, finansije, bankarstvo, osiguranje, menadžment i administracija, marketing, mehanika i metalurgija, elektro inžinjering, istorija i arheologija, sport, socijalni rad, jezici (španski)
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: incoming@ual.es
 • Ukupan broj stipendija: 4
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Prepis ocjena
Dokaz o poznavanju stranog jezika
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 08. juni 2021. godine

Univerzitet u Poitiersu, Francuska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Poitiersu
 • Erasmus kod: F POITIER01
 • Država: Francuska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje su dostupne na ovom univerzitetu, odnosno koje možete naći na odgovarajućem jeziku da pratite: biznis i administracija, ekonomija, pravo, jezici, prirodne nauke, matematika i statistika, informatičko-komunikacijska tehnologija (ICT)
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: sanja.boskovic@univ-poitiers.fr
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 1 BA, 1 MA i 1 PhD
  • nastavno osoblje (teaching): 3
  • nenastavno osoblje (training): 3
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjuxx
Ugovor o mobilnosti – teachingxx
Ugovor o mobilnosti – trainingxx
Prepis ocjenaxx
Dokaz o poznavanju stranog jezikaxx
CV biografija
Pozivno pismoxx
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 28. april 2021. godine

Pročitajte:

Katolički Univerzitet u Valensiji, Španija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Katolički Univerzitet u Valensiji
 • Erasmus kod: E VALENCI11
 • Država: Španija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
  • nenastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: one koje su dostupne na ovom univerzitetu, odnosno koje možete naći na odgovarajućem jeziku da pratite: biznis, marketing i menadžment, prehrambene nauke, pravo, kriminologija, nastava (teacher training), likovne umjetnosti i dizajn, socijalni rad, psihologija, sport, veterina, medicina, stomatologija
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: ka107@ucv.es
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 1
  • nastavno osoblje (teaching): 3
  • nenastavno osoblje (training): 3
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenjuxx
Ugovor o mobilnosti – teachingxx
Ugovor o mobilnosti – trainingxx
Prepis ocjenaxx
Dokaz o poznavanju stranog jezikaxx
CV biografija
Pozivno pismoxx
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 19. maj 2021. godine

Pročitajte:

Ca Foscari Univerzitet u Veneciji, Italija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Ca Foscari Univerzitet u Veneciji
 • Erasmus kod: I VENEZIA01
 • Država: Italija
 • Period boravka: zimski semestar 2021/2022
 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor i master studija UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: humanističke nauke, društvene nauke
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: international.cooperation@unive.it
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2 BA i 2 MA
 • Način prijave: prijavljujete se našoj Službi za međunarodnu saradnju putem emaila tako što tražene dokumente dostavljate na email: erasmus@unsa.ba.
DokumentiStudent
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnoj mobilnosti
Ugovor o učenju
Dokaz o poznavanju stranog jezika
Prepis ocjena
CV biografija
Sken pasoša
 • Konkurs objavljen: 03. marta 2021. godine
 • Rok za prijavu: 10. maj 2021. godine

Pročitajte: